Locatie
Hotel Princeville, Princenhagelaan 5 te 4813 DA Breda
Tijdstip
uur

Uitnodiging MiD Thema avond

 

Platform ten dienste van de baggerindustrie

_____________________________________________________________________

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Als vervolg op de eerdere succesvolle bijeenkomsten organiseert het MiD platform een volgende bijeenkomst op Maandag 18 Juni 2018 met als thema:

_____________________________________________________________________

 

Gestructureerd onderhoud, hoe doe je dat?

_____________________________________________________________________

 

Het is natuurlijk niet het geval dat er in de bagger industrie totaal geen gestructureerd onderhoud plaats vindt, in tegendeel. Het is meer en meer een trend dat dat juist wel het geval is. De vraag is wel: in hoeverre het mogelijk is om in de bagger uit te gaan van gestructureerd onderhoud? Als bestuur leek het ons daarom dan ook bijzonder nuttig om dit onderwerp ter inspiratie te belichten vanuit andere invalshoeken en industrieën.

 

De eerste voordracht zal verzorgd worden door Jürgen Donders. Hij is partner bij Gordian Logistic Experts. Hij en zijn bureau zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van service- en onderhoudsvoorraden in de kapitaalintensieve industrie. Jürgen heeft het vak geleerd en heeft de ervaring opgedaan tijdens zijn 16-jarige luchtmacht-carrière. Na 2 jaar Thales in Hengelo, werkt hij inmiddels 12 jaar voor Gordian. Jürgen is tevens trekker van de Community Servicelogistiek van de Vereniging Logistiek Management en één van de initiatiefnemers van ‘Logistiek Verenigd’, samen met de NVDO, het Service Logistics Forum en TKI Dinalog. De titel van zijn voordracht is: Verbeteren van de availability van assets, door een beter gebalanceerde (lagere) voorraad spare parts.

 

De titel van de tweede voordracht is : “Spare parts: van interne procesbeheersing naar ketenintegratie” en zal verzorgd worden door Dorine Versluis en Elvira Smit.

 

Dorine Versluis is werkzaam bij Pon Power BV als Manager Supply Chain. Zij is hierbij verantwoordelijk voor het proces van Order tot Uitlevering van CAT motoren en onderdelen. Planning, Inkoop en voorraadbeheer en optimale afstemming van de processen (mbv Lean & Six Sigma) zijn de sleutelwoorden om te kunnen voldoen aan de klantvraag.

 

Elvira Smit is werkzaam bij Machinefabriek Bolier als Manager Parts Delivery. Samen met haar afdeling is zij verantwoordelijk voor de voorraad en uitlevering van spare parts van MaK scheepsmotoren. Deze parts worden geleverd aan schepen die overal ter wereld varen. Een goed voorraadbeheer, een hoog servicelevel en snelle levering zijn cruciaal om die steeds bewegende klant goed te kunnen bedienen.

 

De laatste voordracht zal verzorgd worden door Bert Boesten. Hij is sinds 1979 werkzaam bij KLM Engineering & Maintenance in div. functies in de operatie, training en HR, waaronder onder andere als Lijnmanager engine services en Director Material Management’. Momenteel is Bert Boesten Sr. Projectmanager bij Airframe Maintenance met als aandachtgebieden; organisatiewijzigingen, ontwerp nieuwe logistieke processen samen met AirFrance.

 

In zijn voordracht met de titel “Dynamics between operator and MRO” gaat hij in op de ontwikkelingen van en de dynamiek tussen operatie en onderhoud.

 

De gespreksleider is wederom de heer Rinus van Houwelingen.

 

De avond zal gehouden op Maandag 18 juni  as. en zal plaatsvinden in:

 

Hotel Princeville, Princenhagelaan 5 te 4813 DA Breda  (www.hotelprinceville.nl)

 

Programma:

 

17.00 Ontvangst met drankje.

17.45 Opening door bestuur van MiD, .

18.00 Aanvang maaltijd + presentaties.

21.00 Nagerecht.

21.15 Koffie en discussie.

 

Daarna: napraten onder het genot van een drankje.

 

U kunt zich uitsluitend via de website (onder aan deze pagina) aanmelden, bij voorkeur per ommegaande, doch uiterlijk op 15 juni 2018

 

Na inschrijving zal een elektronische bevestiging worden toegezonden.

 

De kosten voor de avond van € 60,00 kunnen voor 15 juni overgemaakt worden op:

 

IBAN:                          NL89 RABO 0120 4332 65

t.n.v.                            MiD Papendrecht

o.v.v.                           18 juni  bijeenkomst

 

Inschrijvingen kunnen kosteloos worden geannuleerd uiterlijk tot en met 15 juni 2018, daarna zal € 60,00 in rekening worden gebracht.

 

Een ieder is van harte welkom op deze bijeenkomst, echter meldt u spoedig aan daar het aantal plaatsen beperkt is.

 

Er bestaat de mogelijkheid om op deze avond vrijblijvend bedrijfsdocumentatie neer te leggen.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur MiD