Locatie
-
Tijdstip
uur

De toekomst van brandstoffen

maandag, 2 oktober, 2017

Als vervolg op de eerdere succesvolle bijeenkomsten organiseert het MiD platform een volgende bijeenkomst op Maandag 02 Oktober a.s. met als thema:

De toekomst van Brandstoffen

De eerste voordracht zal worden verzorgd door Harry Vasse, hij is Algemeen Directeur van Coöperatie Bebeka. De titel van zijn voordracht is “De energie mix vanaf 2020”. Als gevolg van de politieke klimaatdoelstellingen zal de energiemix vanaf 2020 drastisch gaan veranderen. Op dit moment bestaat de energiemix nog grotendeels uit fossiele producten maar het is duidelijk dat het marktaandeel  van hernieuwbare energiebronnen in de productmix zal gaan groeien. In deze presentatie zullen de meest voor de hand liggende oplossingen om te voldoen aan de Marpol Annex VI regelgeving worden besproken inclusief de voordelen en de aandachtspunten.
De tweede voordracht zal verzorgd worden door dhr. Germ Wiersma, directeur/ eigenaar van Future Fuels Wholesale BV.  Deze firma is ontstaan vanuit het familiebedrijf Wiersma Olie & Techniek BV welke is opgericht in 1864. Dhr. Wiersma is de vijfde generatie Wiersma die aan het roer staat van het moederbedrijf. Future Fuels Wholesale is gespecialiseerd in het produceren van duurzame dieselbrandstof op basis van energie houdende afvalproducten. Deze producten sluiten naadloos aan op de sterk opkomende circulaire economie en de vraag naar fossielvrije brandstof. De titel van zijn voordracht is: “Draaien op afval, een technisch verantwoord alternatief”. Op gebied van technische kwaliteiten, duurzaamheid en emissie waarden wordt duurzame dieselbrandstof vergeleken met andere fossiele diesel en andere duurzame alternatieven.

Dhr ir Jan Gabriel is sinds 1997 werkzaam bij DEME zal de derde voordracht verzorgen. Hij startte als technical super intendent. Daarna is hij in de functies project engineer, project manager en project directeur verantwoordelijk geweest voor diverse nieuwbouw projecten. Momenteel is hij verantwoordelijk voor alle DEME nieuwbouw en conversie projecten in de functie Head Construction & Conversion Department.

DEME brengt of zal de komende maanden de volgende dual fuel LNG schepen in dienst nemen: 3500m³ TSHD Minerva, 8300m³ TSHD Scheldt River, 2 x 5000 ton kabellegger "Living Stone", 44 MW CSD Spartacus en 44 MW offshore construction vessel "Orion".

Topics die o.m. besproken worden zijn: waarom LNG? Waarom dual fuel? Tank grootte en autonomie; Impact op scheepsindeling en Bunkeren. De titel van zijn voordracht is: “Toepassen van LNG als scheepsbrandstof”.

De gespreksleider is wederom de heer Rinus van Houwelingen.
De avond zal gehouden op Maandag 02 Oktober  as. en zal plaatsvinden in:
Hotel Princeville, Princenhagelaan 5 te 4813 DA Breda  (www.hotelprinceville.nl)

Programma:
17.00 Ontvangst met drankje.
17.45 Opening door bestuur van MiD, .
18.00 Aanvang maaltijd + presentaties.
21.00 Nagerecht.
21.15 Koffie en discussie.
Daarna: napraten onder het genot van een drankje.
U kunt zich uitsluitend via de website (http://www.mid-nl.org/inschrijfformulier) aanmelden, bij voorkeur per ommegaande, doch uiterlijk op 29 September 2017.
Na inschrijving zal een elektronische bevestiging worden toegezonden.
De kosten voor de avond van € 60,00 kunnen voor 29 september overgemaakt worden op:

Rek. nr                        1204.33.265,
BIC:                             RABONL2U
IBAN:                          NL89 RABO 0120 4332 65
t.n.v.                            MiD Papendrecht
o.v.v.                           02 Oktober  bijeenkomst

Inschrijvingen kunnen kosteloos worden geannuleerd uiterlijk tot en met 29 september 2017, daarna zal € 60,00 in rekening worden gebracht.
Een ieder is van harte welkom op deze bijeenkomst, echter meldt u spoedig aan daar het aantal plaatsen beperkt is.
Er bestaat de mogelijkheid om op deze avond vrijblijvend bedrijfsdocumentatie neer te leggen.