Locatie
Van der Valk Princeville
Tijdstip
uur

Uitnodiging MiD Thema avond

Platform ten dienste van de baggerindustrie

__________________________________________________________________________________________

Geachte heer/mevrouw,

Als vervolg op de eerdere succesvolle bijeenkomsten organiseert het MiD platform een volgende bijeenkomst op Maandag 16 maart a.s. met als thema:

___________________________________________________________________________________________

                                                     Innovaties & praktische ontwikkelingen

___________________________________________________________________________________________

Het is al weer een aantal jaren geleden dat we op een thema avond hebben stil gestaan bij innovaties in het algemeen. Het is essentieel dat de innovaties daadwerkelijk gestalte (gaan) krijgen, en mede om die reden hebben we als bestuur gemeend om een aantal uiteenlopende onderwerpen op dit gebied op de agenda van deze thema avond te zetten. Naast dat deze avond een informatief karakter heeft, hopen we dat u niet schroomt om tijdens de bekende vragenronden praktische input en feedback te geven.

De eerste voordracht zal worden verzorgd door Frank Velthuis werkzaam bij Wärtsilä. Hij is verantwoordelijk voor de digitale product ontwikkeling voor de ‘life cycle business units’ van Wärtsilä in de maritieme en energie sector. Hij heeft ruime ervaring op gebied van ‘asset performance optimization services’ en geeft het vak ‘Predictive Maintenance’ aan de hogeschool van Utrecht. Zijn voordracht ‘the next step in predictive maintenance with Artificial Intelligence’ is een introductie van anomaliedetectie en de toepassing daarvan in ‘predictive maintenance’.

De titel van de tweede voordracht isde maritieme energietransitie: kansen voor nieuwe brandstoffen en aandrijfsystemen’ en zal verzorgd worden door Lindert van Biert. Na zijn studie werktuigbouwkunde aan de TU Delft is hij gepromoveerd aan de TU Delft, afdeling Maritieme techniek; de titel van zijn proefschrift luidt ‘Solid oxide fuel cells for ships: integration concepts with internal reforming and thermal cycles.’ Sinds 2019 is hij werkzaam als researcher & developer op de afdeling MTI van Royal IHC. In de voordracht worden de kansen besproken om nieuwe brandstoffen en aandrijftechnologieën, zoals brandstofcellen, toe te passen op schepen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de uitdagingen met betrekking tot de integratie aan boord en de gevolgen voor de dagelijkse praktijk, zoals onderhoud. 

De laatste voordracht ‘Design of an Autonomous Underwater Maintenance Dredger (AUMD)’ zal worden verzorgd door Rolph Hijdra. Rolph Hijdra is sinds 2002 werkzaam in de scheepsbouw (Onder andere bij Royal IHC en Damen Research Gorinchem). Sinds 2017 is hij werkzaam bij C-Job Naval Architects waarbij hij zich voornamelijk bezig houdt met onderzoek naar Autonome schepen.

Een nieuw concept hopperzuiger (AUMD) wordt gepresenteerd, met als uitgangspunt een autonoom, onbemand vaartuig. Hierdoor werd de toepassing van een onderzeeër mogelijk, waarbij de hypothese was dat de inzet van de AUMD zou lijden tot een verminderde voortstuwings- en baggervermogensvraag, lagere operationele kosten en verhoogde inzetbaarheid. Tijdens deze studie is het concept ontwikkeld en is deze hypothese getoetst waarvan de resultaten getoond zullen worden.

De gespreksleider is wederom de heer Rinus van Houwelingen.

De avond zal gehouden op Maandag 16 maart as. en zal plaatsvinden in:

Hotel Princeville, Princenhagelaan 5 te 4813 DA Breda  (www.hotelprinceville.nl)

Programma:

17.00 Ontvangst met drankje.

17.45 Opening door bestuur van MiD, .

18.00 Aanvang maaltijd + presentaties.

21.00 Nagerecht.

21.15 Koffie en discussie.

Daarna: napraten onder het genot van een drankje.

U kunt zich uitsluitend opgeven via de module aan de onderzijde van deze pagina.

Na inschrijving zal een elektronische bevestiging worden toegezonden.