"Kennis-uitwisseling tussen baggerbedrijven en haar toeleveranciers op het gebied van onderhoud en uitbesteding van onderhoud. Hierbij wordt onderhoud als een keten beschouwd waarbij processen en relaties centraal staan."

De werkgroep presenteert zich vooral met debatsessies voor de leden, waarvoor ook leden van NVDO of CEDA uitgenodigd zullen worden. De leden worden actief betrokken bij de uit te diepen onderwerpen. Hierbij valt te denken aan het stimuleren van standaardisatie van middelen en methodes binnen de industrie en verder Outsoursing en Offshoring.

Heeft u vragen aan MID? Neem contact met ons op.