Initiatief van baggeraars & toeleveranciers in de baggersector

MID staat voor Maintenance in Dredging. De werkgroep MID is een gezamenlijk initiatief van baggeraars en toeleveranciers in de baggerindustrie.

Het MID-platform richt zich op de ontwikkeling en professionalisering van beheer en onderhoud van baggermaterieel om de effectiviteit en efficiëntie te verbeteren. Zo versterkt de werkgroep de baggerindustrie met het delen van innovatieve kennis, inzichten en ontwikkelingen in de sector.