Een gezamenlijk initiatief van baggeraars en toeleveranciers

Vanuit de sector is in een gezamenlijk initiatief van baggeraars en toeleveranciers de werkgroep MID opgestart. MID staat voor "Maintenance in Dredging". Centraal staat het verder professionaliseren van beheer en onderhoud in de baggerindustrie. De werkgroep richt zich primair op beheer en onderhoud van baggermaterieel en mogelijke verbetering van effectiviteit en efficiëntie. Dit alles ten dienste van en versterking van de baggerindustrie.