Op dit moment bestaat het bestuur van MID uit een zevental personen.

Het Bestuur

Frank de Waard

Voorzitter & Slijtage commissie

van Oord

Marc de Boom

Vice voorzitter

DEME

Paul de Kok

Penningmeester

VandeGrijp Rental

Bert Jan de Keijzer LinkedIn

Thema organisatie

IHC Merwede

Filip David LinkedIn

Secretaris

Jan de Nul

Thema commissie

Kees van Vugt LinkedIn

Commissie lid

Vis Groep

Bert Jan de Keijzer LinkedIn

Voorzitter TC

IHC Merwede

Rinus van Houwelingen

Commissie lid

Consultant