Locatie
-
Tijdstip
uur

Fuel efficiency aan boord

 

De eerste voordracht zal verzorgd worden door Leonard den Boer Hij is sinds 2008 werkzaam bij Royal IHC als research and developer. Tijdens het ontwerp van nieuwe schepen moet er een keuze gemaakt worden tussen vele verschillende aandrijftreinen, zoals bijvoorbeeld elektrische of directe aandrijvingen, vast of verstelbare schroeven of het aantal motoren. De keuze van de aandrijftrein legt voor een groot deel vast hoe brandstof efficiënt een schip zal zijn tijdens zijn gehele levensduur. Om hier een inschatting van te maken heeft hij tijdens zijn onderzoek het brandstof verbruik geanalyseerd op basis van metingen aan boord van schepen (operationeel profiel). De titel van zijn voordracht is Juiste aandrijftrein bepaalt brandstof efficiëntie“. Hierin wordt de impact op de brandstof efficiency van verschillende aandrijftreinen en bijbehorende groene opties met elkaar vergeleken voor een sleephopperzuiger.

De tweede voordracht zal verzorgd worden door Florus Wilming. Hij is mede oprichter van het bedrijf Onboard. Dit jonge bedrijf heeft een revolutionaire platform ontwikkeld om relatief gemakkelijk de data en informatie van alle machines, systemen, sensoren en de bemanning te communiceren en aan de wal inzichtelijk te maken voor de diverse disciplines zowel intern binnen de reder als extern met externe partijen. Nieuwe samenwerkingsvormen met reders en partners zijn mogelijk met als doel de operatie te optimaliseren. In zijn voordracht met de titel “Internet of things vergroot fuel efficiency?” zal hij kort het innovatieve karakter van Onboard platform toelichten, waarna hij aan de aan hand van een aantal praktijk gevallen toelicht hoe deze technieken van invloed kunnen zijn op de fuel efficiency aan boord .

De derde voordracht zal worden verzorgd door Dan Veen. Dan is mede oprichter vanWe4Sea.  We4Sea richt zich op het verlagen van de brandstofverbruik van schepen. De titel van zijn voordracht is “Data voor efficiëntie”.  Het is de verwachting dat de komende jaren de brandstofkosten van schepen sterk zullen stijgen.  Door nieuwe maatregelen, zoals de wereldwijde verbod op hoogzwavelige brandstoffen in 2020 en nieuwe klimaatdoelstellingen, zal de energiemix de komende jaren drastisch gaan veranderen.  Wat de oplossing ook wordt, efficiënt met brandstof omgaan is altijd een goede strategie. Dan Veen zal aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten zien,  hoe data kan helpen om brandstof te besparen.