Uitnodiging MiD Thema avond

Platform ten dienste van de baggerindustrie

___________________________________________________________________

Geachte heer/mevrouw,

Als vervolg op de eerdere succesvolle bijeenkomsten organiseert het MiD platform een volgende bijeenkomst op maandag 26 september 2022 met als thema:

_____________________________________________________________________

Innovaties & praktische ontwikkelingen

_____________________________________________________________________

Het is al weer een aantal jaren geleden dat we op een thema avond hebben stil gestaan bij innovaties in het algemeen. Het is essentieel dat de innovaties daadwerkelijk gestalte (gaan) krijgen, en mede om die reden hebben we als bestuur gemeend om een aantal uiteenlopende onderwerpen op dit gebied op de agenda van deze thema avond te zetten. Naast dat deze avond een informatief karakter heeft, hopen we dat u niet schroomt om tijdens de bekende vragenronden praktische input en feedback te geven.

De eerste voordracht zal worden verzorgd door Dick Heidelberg werkzaam bij Wärtsilä als General manager services Sales. Aan de hand van de Energy Efficiency & Decarbonisation initiatieven zal hij u graag meenemen met de laatste ontwikkelingen. Hij laat onder andere zien welke alternatieve brandstoffen overwogen kunnen worden voor nieuw te bouwen of om te bouwen schepen. Maar ook welke oplossingen mogelijk zijn om schepen efficiënter te maken en bijv. met softwaretools met kunstmatige intelligentie efficiënt gehouden kan worden.

De titel van de tweede voordracht is ’De omarming van methanol als maritieme brandstof als stap in de energietransitie’ en zal verzorgd worden door Klaas van Dijk. Na de start van zijn carrière als machinist op de hoppervloot bij Van Oord in 2003 houdt hij zich nu bezig met de kansen om emissies van het Van Oord equipment te verminderen. Nieuwe brandstoffen als methanol zijn daar onderdeel van. Vanavond zal hij toelichten hoe Van Oord, als onderdeel van een nieuwbouw traject, de keuze heeft kunnen maken om methanol te kiezen als volgende stap in de energietransitie.  

De laatste voordracht ‘De ontwikkeling van een Kosteneffectieve, Duurzame Autonome Baggeronderzeeër’ zal worden verzorgd door Rolph Hijdra. Rolph is sinds 2002 werkzaam in de scheepsbouw (Onder andere bij Royal IHC en Damen Research Gorinchem). Sinds 2017 is hij werkzaam bij C-Job Naval Architects waarbij hij zich voornamelijk bezighoudt met onderzoek naar het ontwerp van Autonome schepen.

In 2019 heeft C-Job de AUMD gepubliceerd, een nieuw concept hopperzuiger dat autonoom, onbemand en onderzees vaart waardoor een significante vermogensreductie wordt behaald. Inmiddels is dit concept binnen het IKZ programma van Rijkswaterstaat doorontwikkeld naar het ALERD-concept (Autonomous Low Energy Replenishment Dredger) welke op duurzame en kosteneffectieve wijze geschikt moet zijn voor strandsuppleties voor het Nederlandse kustlijnonderhoud. Tijdens de presentatie worden resultaten van de uitgevoerde onderzoeken naar dit concept gepresenteerd.

De avond zal gehouden op maandag 26 september as. en zal plaatsvinden in:

Hotel Princeville, Princenhagelaan 5 te 4813 DA Breda  (www.hotelprinceville.nl)

Programma:

17.00 Ontvangst met drankje.

17.45 Opening door bestuur van MiD, .

18.00 Aanvang maaltijd + presentaties.

21.00 Nagerecht.

21.15 Koffie en discussie.

Daarna: napraten onder het genot van een drankje.

U kunt zich uitsluitend via de onderzijde van deze pagina opgeven, bij voorkeur per ommegaande, doch uiterlijk op 23 september 2022

Na inschrijving zal een elektronische bevestiging worden toegezonden.

De kosten voor de avond van € 60,00 kunnen voor 23 september overgemaakt worden op:

Rek. nr                       1204.33.265,

BIC:                            RABONL2U

IBAN:                          NL89 RABO 0120 4332 65

t.n.v.                            MiD Papendrecht

o.v.v.                           26 september bijeenkomst

Inschrijvingen kunnen kosteloos worden geannuleerd uiterlijk tot en met 23 september 2023, daarna zal € 60,00 in rekening worden gebracht.

Een ieder is van harte welkom op deze bijeenkomst, echter meldt u spoedig aan daar het aantal plaatsen beperkt is.

Er bestaat de mogelijkheid om op deze avond vrijblijvend bedrijfsdocumentatie neer te leggen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur MiD