Locatie
Hotel Princeville, Princenhagelaan 5 te 4813 DA Breda
Tijdstip
uur

Uitnodiging MiD Thema avond

 

Platform ten dienste van de baggerindustrie

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Als vervolg op de eerdere succesvolle bijeenkomsten organiseert het MiD platform een volgende bijeenkomst op Maandag 26 november a.s. met als thema:

 

 

Schone lucht en schoon water,

aan boord van levensbelang?

 

 

Het thema is vanzelfsprekend en niemand zou dit tegenspreken. Maar geven we lucht behandelings- en water zuivering systemen aan boord voldoende aandacht? En in welke mate heeft het al of niet uitvoeren van het juiste onderhoud effect op de kwaliteit van lucht en water aan boord. Als bestuur leek het ons daarom dan ook bijzonder nuttig om een thema avond over dit onderwerp te organiseren.

 

De eerste voordracht zal verzorgd worden door dhr. Maurice Ruberg. Hij is sinds 2007 werkzaam bij Piguillet & Zonen in diverse functies bij services en verkoop. Momenteel is hij verantwoordelijk voor een aantal business units binnen de groep. In zijn voordracht met de titel “Schonere lucht, een goed begin” gaat hij in op het belang van luchtbehandeling aan boord en het juiste onderhoud van luchtbehandelingssystemen in verhouding tot de gezondheid van de mens.

 

De titel van de tweede voordracht is ”Drinkwaterbeheer aan boord: een storm in een glas water?” en zal verzorgd worden door dhr. Don van Galen werkzaam bij Hatenboer water BV. Dhr van Galen is een expert op gebied van water behandeling. Twintig jaar geleden startte hij zijn loopbaan bij het wateronderzoeksinstituut UNESCO IHE. Momenteel is hij verantwoordelijk voor een team van experts gespecialiseerd in wereldwijde adviezen en begeleiding op gebied van monstername, troubleshooting en training.

 

De titel van de derde voordracht is “The challenge of clean water and fresh air on board the AfricaMercy” en zal verzorgd worden door dhr Ad Woudenberg. Hij zal nader ingaan op praktische aspecten en uitdagingen op gebied van schone lucht en schoon water aan boord van een hospitaal schip.

 

Dhr Ad woudenberg is afgestudeerd als scheepswerktuigkundige,. Na zijn carrière als zeevarende heeft hij na een studie aan de Pedagogisch Technische Hogeschool de overstap gemaakt naar het onderwijs. Hij is momenteel werkzaam bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) als manager Toetsingskamer en is ook betrokken bij het organiseren van de dialoogtafel tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

 

Naast zijn raadswerk geeft hij in zijn vrije tijd regelmatig technische ondersteuning tijdens dokperiodes van het ms “AfricaMercy” (Mercy ships).

 

De gespreksleider is wederom de heer Rinus van Houwelingen.

 

De avond zal gehouden op Maandag 26 november as. en zal plaatsvinden in:

 

Hotel Princeville, Princenhagelaan 5 te 4813 DA Breda  (www.hotelprinceville.nl)

 

Programma:

 

17.00 Ontvangst met drankje.

17.45 Opening door bestuur van MiD, .

18.00 Aanvang maaltijd + presentaties.

21.00 Nagerecht.

21.15 Koffie en discussie.

 

Daarna: napraten onder het genot van een drankje.

 

U kunt zich uitsluitend opgeven via het formulier aan de onderzijde van deze pagina, bij voorkeur per ommegaande, doch uiterlijk op 23 november 2018

 

Na inschrijving zal een elektronische bevestiging worden toegezonden.

 

De kosten voor de avond van € 60,00 kunnen voor 23 november overgemaakt worden op:

 

Rek. nr                        1204.33.265,

BIC:                             RABONL2U

IBAN:                          NL89 RABO 0120 4332 65

t.n.v.                            MiD Papendrecht

o.v.v.                           23 november bijeenkomst

 

Inschrijvingen kunnen kosteloos worden geannuleerd uiterlijk tot en met 23 november 2018, daarna zal € 60,00 in rekening worden gebracht.

 

Een ieder is van harte welkom op deze bijeenkomst, echter meldt u spoedig aan daar het aantal plaatsen beperkt is.

 

Er bestaat de mogelijkheid om op deze avond vrijblijvend bedrijfsdocumentatie neer te leggen.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur MiD