Uitnodiging MiD Thema avond

 

Platform ten dienste van de baggerindustrie

_____________________________________________________________________

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Als vervolg op de eerdere succesvolle bijeenkomsten organiseert het MiD platform een volgende bijeenkomst op Maandag 25 maart a.s. met als thema:

_____________________________________________________________________

 

Thrusters een lust, een zorg of allebei?

_____________________________________________________________________

 

Baggeren zonder het gebruik van thrusters kunnen we ons dat nog indenken? In ieder geval komen we ze regelmatig tegen op de reparatie lijst. Reden genoeg om hier een thema avond aan te wijden. Met sprekers van zowel binnen als buiten de branch hopen we een boeiende avond voor u te hebben georganiseerd. Hier willen we u dan ook van harte voor uitnodigen.  

 

De eerste voordracht zal verzorgd worden door Bastiaan van Zuijlekom. Hij is sinds 2011 werkzaam bij Veth Propulsion en als project leider is hij verantwoordelijk voor de nieuwbouwprojecten in de ‘bagger’ en ‘offshore’. In zijn voordracht ‘Oorzaak of gevolg’  zal hij inzoomen op de uitdagingen en oplossingen die specifiek zijn voor toepassing van  thrusters in de ‘bagger’. Veth Propulsion heeft binnen de baggerij een lange geschiedenis, op meerdere vlakken heeft deze nauwe samenwerking gezorgd voor ontwikkelingen en aanpassingen in de producten.

 

De titel van de tweede voordracht is ”(On)mogelijkheden van het bepalen van de conditie van thrusters d.m.v. uitwendige metingen” en zal verzorgd worden door Menno van de Beek en Laurens Stigter, beide oprichters van DB Asset Services. Ze zetten zich in voor het monitoren van kritische installaties aan boord van schepen. De resultaten worden gebruikt voor zowel inplannen als uitstellen van onderhoud en geaccepteerd door Klasse bureaus. Inmiddels zijn vele installaties gemeten en beoordeeld waardoor veel praktijk ervaring opgebouwd is: van kleine koelwaterpompen, tot grote voorstuwingsinstallaties, van sleepboten tot de grootste pijpenlegger ter wereld. Het belangrijkste aspect van het monitoren is de vertaalslag van meting naar een praktische advies. Hierbij zijn er vooral bij thrusters een aantal haken en ogen. Met deze voordracht willen ze hier een inzicht in geven.

 

De laatste voordracht “Performance, Costs, Risks of Rudder Propellers on none conventional vessels” zal worden verzorgd door Bastiaan de Jager, werkzaam bij Fugro als Manager Technical Department Global.  

 

Wanneer een schip in een niche markt werkt, verdient het selecteren, inspecteren, onderhouden zeker extra aandacht. In deze presentatie worden een aantal “lessons learned” in de industrie met u gedeeld. Dit heeft betrekking tot de selectie van de voortstuwing in relatie tot het werk van het schip, schades door fouten in voortstuwing controlesystemen, de voordelen maar ook risico’s van reserve voortstuwingsunits.

 

De gespreksleider is wederom de heer Rinus van Houwelingen.

 

De avond zal gehouden op Maandag 25 maart as. en zal plaatsvinden in:

 

Hotel Princeville, Princenhagelaan 5 te 4813 DA Breda  (www.hotelprinceville.nl)

 

Programma:

 

17.00 Ontvangst met drankje.

17.45 Opening door bestuur van MiD, .

18.00 Aanvang maaltijd + presentaties.

21.00 Nagerecht.

21.15 Koffie en discussie.

 

Daarna: napraten onder het genot van een drankje.

 

U kunt zich uitsluitend via het invulformulier aan de onderzijde van deze pagina opgeven, bij voorkeur per ommegaande, doch uiterlijk op 22 maart 2019

 

Na inschrijving zal een elektronische bevestiging worden toegezonden.

 

De kosten voor de avond van € 60,00 kunnen voor 22 maart overgemaakt worden op:

 

IBAN:            NL89 RABO 0120 4332 65

t.n.v.             MiD Papendrecht

o.v.v.             25 maart bijeenkomst

 

Inschrijvingen kunnen kosteloos worden geannuleerd uiterlijk tot en met 22 maart 2019, daarna zal € 60,00 in rekening worden gebracht.

 

Een ieder is van harte welkom op deze bijeenkomst, echter meldt u spoedig aan daar het aantal plaatsen beperkt is.

 

Er bestaat de mogelijkheid om op deze avond vrijblijvend bedrijfsdocumentatie neer te leggen.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur MiD

Locatie
Hotel Princeville, Princenhagelaan 5 te 4813 DA Breda
Tijdstip
uur